Сучасні технології будівництва автомобільних доріг та аеродромів

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.E.035
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Х.С., доцент Сідун Ю.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати інноваційні технології дорожньої галузі, а також промисловості дорожньо-будівельних матеріалів; • вміти застосовувати інноваційні технології та матеріали під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг та аеродромів; • мати уявлення про сучасні тенденції розвитку дорожніх технологій та дорожньо-будівельних матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вишукування та проектування автомобільних доріг і проектування міських вулиць. • Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг. • Виробничі підприємства та дорожньо-будівельні матеріали.
Короткий зміст навчальної програми: Модифікація бітумів і бітумні емульсії. Литі емульсійно-мінеральні суміші. Тонкошарові покриття. Щебенево-мастиковий асфальтобетон. Геосинтетичні матеріали в дорожньому будівництві. Технології ресайклінгу дорожніх одягів. Сучасні технології ремонту асфальтобетонних покриттів.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг: навч. Посібник / С.Й. Солодкий. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 140с. 2. Дорожні одяги: навч. Посібник / С.Й. Солодкий. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 162с. 3. Державні будівельні норми України. Автомобільні дороги. Ч.І. Проектування. Ч. ІІ. Будівництво. ДБН В.2.3.-4:2015. – К., 2015. – 111 с.

Сучасні технології будівництва автомобільних доріг та аеродромів (курсовий проект)

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.E.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Думич Іван Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні технологічні прийоми при спорудженні земполотна в складних гідрогеологічних умовах і при будівництві дорожніх одягів капітального типу в різних кліматичних умовах; • вміти виконувати розмічувальні роботи при спорудженні земполотна і будівництві дорожніх одягів; • вміти підраховувати обєми дорожньо-будівельних матеріалів; • вміти підбирати спеціалізовані механізовані загони для виконання дорожньо-будівельних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів. • Дорожні машини та обладнання. • Дорожньо-будівельні матеріали. • Планування, управління та організація дорожнього будівництва. • Дорожні та аеродромні покриття.
Короткий зміст навчальної програми: Проектування поздовжнього профілю автомобільної дороги. Розробка графіку об’ємів і розподіл земляних мас. Побудова кривої об’ємів. Вибір машин і механізмів для будівництва дорожнього одягу. Технологічна карта будівництва дорожнього одягу з погодинними графіками роботи машин. Зміст пояснювальної записки. 1. Вступ. 2. Геофізичні умови району будівництва. 3. Технологія спорудження земполотна (підготовчі роботи, розрахунок коефіцієнта відносного ущільнення, розподіл земмас, крива об’ємів). 4. Контроль якості спорудження земполотна. 5. Технологія будівництва дорожнього одягу (основні дорожньо-будівельні матеріали і вимоги до них, розрахунок витрат матеріалів, вибір машин і механізмів, послідовність і правила виконання робіт). 6. Підбір складу спеціалізованого загону. 7. Контроль якості будівництва дорожнього одягу.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Савенко В.Я. Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг: навч. посіб. /В.Я. Савенко, О.С. Славінська, О.Ю. Усиченко. – К.: НТУ, 2013. – 220 с. 2. Савенко В.Я. Технологія будівництва автомобільних доріг (для сам ост. роботи з вивчення дисципліни): навч-метод. посіб. /В.Я. Савенко, О.С. Славінська , В.І. Каськів, О.П. Лисенко. – К.: НТУ, 2006. – 256 с. 3. Спорудження земляного полотна автомобільної дороги: Методичні вказівки до курсового проекту для студентів магістрів /Уклад. Думич І.Ю., Мовчан М.І. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2011. – 22 с. 4. Будівництво дорожнього покриття: Методичні вказівки до курсового проекту для студентів магістрів /Уклад. Думич І.Ю., Мовчан М.І. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2011. – 29 с.