Об'єкти виробничої бази дорожнього будівництва

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.E.033
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної організації; - дотримуватись норм академічної доброчесності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності, комерціалізації результатів науково-дослідної, винахідницької та проектної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні технології будівництва автомобільних доріг та аеродромів Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Підприємства з виробництва дорожніх цементних бетонів, характеристика продукції, технологічні процеси приготування бетонної суміші. Підприємства з виробництва матеріалів і виробів на основі органічних в'яжучих речовин: асфальтобетонні заводи. Виробництво бітумних емульсій і мастик.
Методи та критерії оцінювання: • Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • Підсумковий контроль (70%, контр. захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва. Підручник. - К. КНУБА, 2010 - 312 с. 2. Солодкий С. Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг: Навчальний посібник. Львів: видавництво НУ «ЛП», 2013. 3. Ткачук М.М., Білецький А.А., Громадченко В.Ю., Клімов С.В. Виробнича база будівництва: Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2011. - 142 с. (https://drainages.jimdofree.com/%D0%B2%D0%B1%D0%B1/)