Енергетичний аудит будівель та споруд

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.M.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна