Експлуатація автомобільних доріг, аеродромів і штучних споруд на автомобільних дорогах

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.M.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: старший викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: - особливості дорожнього руху; - експлуатаційні властивості автомобільних доріг; - вплив природних факторів на експлуатаційний стан доріг; - види деформації та руйнувань автомобільних доріг; вміти: - аналізувати безпеку руху та транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерне облаштування доріг та експлуатація інженерних мереж. • Ремонт та експлуатація автомобільних доріг • Транспорт і шляхи сполучення
Короткий зміст навчальної програми: Дорожній рух та його закономірності. Особливості дорожнього руху. Інтенсивність та склад руху. Облік дорожнього руху вплив навколишнього середовища на психофізіологічний стан водія. Вплив дорожніх умов на безпеку руху. Підвищення безпеки руху. Методи аналізу та підвищення безпеки руху.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (15%); • підсумковий контроль (85%, контрольний захід, залік).
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.3.-4-2015. Державні будівельні норми України. Автомобільні дороги.- К: Мінрегіон України, 2015.- 101 с. 2. Степура В.С., Бєлятинський А.О., Кужель Н.В., «Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів». К: 2013.- 202 с. 3. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. П-Г.1-218-113-2009. –К.: «Фенікс» Державна служба автомобільних доріг України 2009 .- 232 с. 4. ДСТУ 4100-2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування