Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.027
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: екзаменаційна комісія (ЕК)
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • диплом магістра; • здобуття кваліфікації “Магістр з автомобільних доріг і аеродромів”.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Доповідь та обґрунтування основних результатів виконаної магістерської кваліфікаційної роботи. Відповіді на запитання членів ЕК щодо магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: оцінка магістерської кваліфікаційної роботи екзаменаційною комісією (за національною шкалою: “відмінно”; “добре”; “задовільно”; “незадовільно”).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів