Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.025
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст.викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • практичні навики науково-дослідної роботи • раціональне планування наукового експеременту • застосування програмного забезпечення для обробки отриманих даних
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Огляд літератури із заданої тематики. Планування проведення досліджень. Підбір матеріалів для експериментальних досліджень. Проведення експерименту. Обробка експериментальних даних. Відвідування семінарів на базі практики. Екскурсії на базі практики та на інших підприємствах та установах суміжних галузей.
Методи та критерії оцінювання: письмовий звіт; усне опитування (100%).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів