Проектування підземних транспортних споруд

Спеціальність: Мости і транспортні тунелі
Код дисципліни: 7.192.06.E.028
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Доцент Мельник Ігор Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати способи розрахунку навантаження на підземні транспортні споруди; розрахункові моделі тиску грунту на оправу глибоких тунелів; основні засади дослідження та розрахунку контактної взаємодії конструкція оправи – масив грунту; вплив будівництва та експлуатації тунелів на деформації місцевості. • вміти обчислювати тиск на оправи вертикальних глибоких виробок; розраховувати навантаження на підземні транспортні споруди; приймати оптимальні рішення у виборі конструкції, проводити розрахунок та конструювання несучих елементів конструкцій підземних транспортних споруд. • мати уявлення про ефективні методи технології та організації будівництва підземних транспортних споруд глибокого закладання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геологія і основи механіки грунтів • Будівельні конструкції • Опір матеріалів • Будівельна механіка • Підземні транспортні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Розрахункові моделі тиску грунту на оправу глибоких тунелів. Обчислення тиску на оправи вертикальних глибоких виробок. Розрахунок склепінчатих оправ. Розрахунок оболонкових оправ. Основні засади дослідження та розрахунку контактної взаємодії конструкція оправи – масив грунту. Вплив будівництва та експлуатації тунелів на деформації місцевості.
Методи та критерії оцінювання: • Індивідуальне завдання, усне опитування, контрольна робота (30%) • письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.3-7-2018 Метрополітени. Основні положення 2. ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 Тунелі та метрополітени 3. ДСТУ Б Д.2.2-29:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени 4. ДБН В.2.2-12:2019 Планування і забудова територій. К., 2019. 5. Самедов А.М., Кравець В.Г. Будівництво міських підземних споруд: навч. посіб. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 400 с. 6. Цимбал С.Й. Підземне будівництво: навч. посіб. К.: КНУБА, 2004. 148 с.

Проектування підземних транспортних споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Мости і транспортні тунелі
Код дисципліни: 7.192.06.E.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Доцент Мельник Ігор Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні положення до розрахунку і конструювання елементів підземних транспортних споруд глибокого закладання; нормативні документи з проектування і будівництва підземних транспортних споруд. • вміти обчислювати тиск на оправи вертикальних глибоких виробок; розраховувати навантаження на підземні транспортні споруди; приймати оптимальні рішення у виборі конструкції, проводити розрахунок та конструювання несучих елементів конструкцій підземних транспортних споруд. • мати уявлення про ефективні методи технології та організації будівництва підземних транспортних споруд глибокого закладання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геологія і основи механіки грунтів • Будівельні конструкції • Опір матеріалів • Будівельна механіка • Підземні транспортні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Розрахунок та проектування оправи тунелю глибокого закладання.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.3-7-2018 Метрополітени. Основні положення 2. ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 Тунелі та метрополітени 3. ДСТУ Б Д.2.2-29:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени 4. ДБН В.2.2-12:2019 Планування і забудова територій. К., 2019. 5. Самедов А.М., Кравець В.Г. Будівництво міських підземних споруд: навч. посіб. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 400 с. 6. Цимбал С.Й. Підземне будівництво: навч. посіб. К.: КНУБА, 2004. 148 с.