Технологія та організація будівництва і реконструкції транспортних споруд

Спеціальність: Мости і транспортні тунелі
Код дисципліни: 7.192.06.E.029
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Бліхарський Ярослав Зіновійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати найновіші технологічні методи будівництва і реконструкції різних типів конструкцій опор і прогонових будов мостів; • вміти розробляти проекти організації будівництва і реконструкції транспортних споруд; • мати уявлення про ефективні методи технології та організації будівництва, експлуатації, ремонту і реконструкції транспортних споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи та фундаменти транспортних споруд • Дерев'яні мости • Залізобетонні мости • Металеві мости • Будівельні матеріали • Проектування мостових переходів
Короткий зміст навчальної програми: Загальні принципи технології та організації будівництва штучних споруд. Організація робіт при будівництві мостів і труб. Технічне забезпечення будівництва. Виробничий інвентар. Геодезичні, розбивкові і контрольно-вимірювальні роботи. Влаштування фундаментів неглибокого закладання. Влаштування фундаментів глибокого закладання. Технологія будівництва кам’яних і бетонних мостів. Технологія будівництва дерев’яних мостів різних конструктивних систем. Технологія будівництва залізобетонних мостових конструкцій. Арматурні та бетонні роботи. Будівництво металевих мостів. Основні положення технології та організації ремонту і реконструкції транспортних споруд.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ». Київ. ДП «УкрНДНЦ», 2016. 2. Колоколов Н. М. Строительство мостов. Учебник / Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 504 с. 3. ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва». 5. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів». 4. ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. 5. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи. 6. Строительство мостов и труб (справочник инженера) под редакцией В.С. Кирилова М. «Транспорт»,1975. 7. Експлуатація і реконструкція мостів. – Київ: „Транспортна Академія”. -2000. 8. Мосты и сооружения на дорогах. Ч.2. Под ред. П.М. Саламахина.- М.: «Транспорт», 1991.

Технологія та організація будівництва і реконструкції транспортних споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Мости і транспортні тунелі
Код дисципліни: 7.192.06.E.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Бліхарський Ярослав Зіновійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні методи організації будівництва і реконструкції транспортних споруд; технологію виконання монтажних робіт; • вміти розробляти проекти організації будівництва і реконструкції транспортних споруд; оцінювати ефективність прийнятих технологічних рішень; застосовувати нормативні документи, довідкову і технічну літературу; • мати уявлення про ефективні методи технології та організації будівництва, експлуатації, ремонту і реконструкції транспортних споруд; методи оцінки ефективності проектних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи та фундаменти транспортних споруд • Дерев'яні мости • Залізобетонні мости • Металеві мости • Будівельні матеріали • Проектування мостових переходів
Короткий зміст навчальної програми: Розробка проекту організації з виконання будівельно-монтажних робіт. Розробка будгенплану. Розробка технологічних карт на окремі види будівельно-монтажних робіт. Розрахунок і проектування допоміжних кріплень та монтажних елементів. Розробка календарного графіка та графіка руху робочої сили.
Методи та критерії оцінювання: • усний захист (100%)
Рекомендована література: 1. ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ». Київ. ДП «УкрНДНЦ», 2016. 2. Колоколов Н. М. Строительство мостов. Учебник / Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 504 с. 3. ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва». 5. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів». 4. ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. 5. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи. 6. Строительство мостов и труб (справочник инженера) под редакцией В.С. Кирилова М. «Транспорт»,1975. 7. Експлуатація і реконструкція мостів. – Київ: „Транспортна Академія”. -2000. 8. Мосты и сооружения на дорогах. Ч.2. Под ред. П.М. Саламахина.- М.: «Транспорт», 1991.