Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.017
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н. Матлай Іван Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • систематизація та закріплення теоретичних і практичних знань зі спеціалізації; • володіння методикою дослідження та експерименту; • вміти застосовувати отримані знання для вирішення науково-технічних, виробничих та екологічних завдань; • вміти самостійно проводити проектно-конструкторські роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Очищення природних вод, • Очищення стічних вод, • Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання і водовідведення, • Аналітичні методи дослідження природних і стічних вод, • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, • Обробка та утилізація осадів стічних вод.
Короткий зміст навчальної програми: Вихідні дані для виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Обґрунтування прийнятих технічних рішень. Проведення дослідження та експерименту. Розрахунок споруд і комунікацій. Техніко-економічне порівняння варіантів.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист магістерської кваліфікаційної роботи (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. 2. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 3. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.