Споруди водопідготовки

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.005
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вербовський Орест Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Знати інноваційні технології та методи у галузі водного господарства та інженерії довкілля; -Знати теорію та методи планування наукових досліджень, сучасні методи та способи виконання досліджень, відповідне обладнання та апаратуру; -Знати методологію виконання гідравлічних, гідротехнічних та інших інженерних розрахунків водогосподарських систем та їх елементів з врахуванням їх взаємозв’язку та взаємодії; -Знати закони та методи моделювання процесів і явищ у галузі водного господарства та інженерії довкілля; -Знати спеціалізовані інформаційні і комунікаційні технології та сучасні комп’ютерні програмні комплекси у професійній галузі; -Знати принципи та методи охорони праці та цивільної безпеки у професійній галузі; -Знати методологію управління проектами у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідротехнічного будівництва; -Знати методи та інструменти для дослідження існуючого стану водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем, моделювання та прогнозування його зміни в часі; - Знати принципи та методи розробки і впровадження проектів реконструкції та модернізації водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем; -Знати економічні засади професійної діяльності та механізми прийняття управлінських рішень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Водозабірні споруди; -Водопровідні мережі та споруди; -Раціональне використання та охорона водних ресурсів; -Водна інженерія; -Водні технології; -Водне господарство промислових підприємств; -Природоохоронні споруди; -Споруди для утилізації відходів;
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика джерел водопостачання. Вимоги до якості господарсько-питної води. Методи і схеми підготовки води для питного водопостачання. Реагентне господарство станції водопідготовки та дозування розчинів і суспензій реагентів. Типи змішувачів та їх розрахунок. Класифікація камер пластівцеутворення та їх розрахунок. Класифікація відстійників, їх розрахунок. Класифікація освітлювачів у шарі завислого осаду, їх розрахунок. Типи фільтрів, їх розрахунок. Споруди для знезараження води. Фторування та дефторування води.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 735 с. 3. ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” 4. Л.В.Крамаренко. Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 145 с.

Споруди водопідготовки (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вербовський Орест Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Знати інноваційні технології та методи у галузі водного господарства та інженерії довкілля; -Знати теорію та методи планування наукових досліджень, сучасні методи та способи виконання досліджень, відповідне обладнання та апаратуру; -Знати методологію виконання гідравлічних, гідротехнічних та інших інженерних розрахунків водогосподарських систем та їх елементів з врахуванням їх взаємозв’язку та взаємодії; -Знати закони та методи моделювання процесів і явищ у галузі водного господарства та інженерії довкілля; -Знати спеціалізовані інформаційні і комунікаційні технології та сучасні комп’ютерні програмні комплекси у професійній галузі; -Знати принципи та методи охорони праці та цивільної безпеки у професійній галузі; -Знати методологію управління проектами у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідротехнічного будівництва; -Знати методи та інструменти для дослідження існуючого стану водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем, моделювання та прогнозування його зміни в часі; - Знати принципи та методи розробки і впровадження проектів реконструкції та модернізації водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем; -Знати економічні засади професійної діяльності та механізми прийняття управлінських рішень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Водозабірні споруди; -Водопровідні мережі та споруди; -Раціональне використання та охорона водних ресурсів; -Водна інженерія; -Водні технології; -Водне господарство промислових підприємств; -Природоохоронні споруди; -Споруди для утилізації відходів;
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика джерел водопостачання. Вимоги до якості господарсько-питної води. Методи і схеми підготовки води для питного водопостачання. Реагентне господарство станції водопідготовки та дозування розчинів і суспензій реагентів. Типи змішувачів та їх розрахунок. Класифікація камер пластівцеутворення та їх розрахунок. Класифікація відстійників, їх розрахунок. Класифікація освітлювачів у шарі завислого осаду, їх розрахунок. Типи фільтрів, їх розрахунок. Споруди для знезараження води. Фторування та дефторування води.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 735 с. 3. ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” 4. Л.В.Крамаренко. Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 145 с.