Економіка і управління будівництвом

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна