Природоохоронні споруди

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.E.018
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доц. кафедри ГВІ, к.т.н., с. н. с. О. Г. Гвоздецький
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати методи, правила та сучасні технології проектування, будівництва та налагодження роботи природоохоронних споруд
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: гідротехнічні споруди; водні ресурси, їх використання та охорона; експлуатація водогосподарських об’єктів. Кореквізити: водовідвідні очисні споруди; водне господарство промислових підприємств; виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна розглядає споруди і заходи інженерного захисту територій та об'єктів від зсувів і вимоги до них. Протиселеві споруди. Загальні відомості про протилавинні заходи та протикарстові і протисуфозійні заходи. Берегозахисні споруди. Споруди і заходи для захисту від підтоплення і затоплення територій та об'єктів, а також протиерозійні споруди.
Методи та критерії оцінювання: Практичні (ПР) – 20 балів; Самостійне вивчення – 10 балів; Екзамен – 70 балів; Разом за дисципліну – 100 балів. Курсовий проект, залік – 100 балів.
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. 2. В. В. Чернюк Гідротехнічні споруди: Навчальний посібник/ В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, А. В. Мусієнко. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017 – 208 с.. 3. ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення. 4. Гідротехнічні споруди: [навчальний посібник] /Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. та ін.– Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с.

Природоохоронні споруди (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.E.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доц. кафедри ГВІ, к.т.н., с. н. с. О. Г. Гвоздецький
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати методи, правила та сучасні технології проектування, будівництва та налагодження роботи природоохоронних споруд
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: гідротехнічні споруди; водні ресурси, їх використання та охорона; експлуатація водогосподарських об’єктів. Кореквізити: водовідвідні очисні споруди; водне господарство промислових підприємств; виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальним планом та програмою дисципліни «Природоохоронні споруди» передбачено виконання курсового проекту «Захисна дамба обвалування із ґрунтових матеріалів» з метою закріплення теоретичних знань в області проектування захисних дамб з ґрунтових матеріалів і водоскидних споруд при них, отримання практичних навичок при виборі типів і конструкцій цих споруд, виконанні гідравлічних, фільтраційних та статичних розрахунків, які дозволяють обґрунтувати прийняті конструктивні рішення.
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект, залік – 100 балів.
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. 2. В. В. Чернюк Гідротехнічні споруди: Навчальний посібник/ В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, А. В. Мусієнко. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017 – 208 с.. 3. ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення. 4. Гідротехнічні споруди: [навчальний посібник] /Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. та ін.– Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с. 5. Методичні вказівки з дисципліни «Природоохоронні споруди» до виконання курсового проекту «Захисна дамба обвалування із ґрунтових матеріалів» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» /М. П. Босак, О. Г. Гвоздецький, Львів: НУЛП, 2017, - 40 с./