Водні шляхи і порти

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.E.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна