Розробка дисертаційного проєкту

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.007
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна