Риторика

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна