Педагогічна інноватика в професійній освіті

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна