Основи андрогогіки

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: !!!!!
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: !!!!!
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: !!!!!
Короткий зміст навчальної програми: !!!!!
Методи та критерії оцінювання: !!!!!
Рекомендована література: !!!!!