Історія конфліктів у Центрально-Східній Європі

Спеціальність: Історія та археологія
Код дисципліни: 8.032.00.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., доцент Хома І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; - Здатність продемонструвати розуміння впливу історичних процесів та етнокультурних процесів в археології в суспільному і соціальному контексті. - Здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази визначеної вітчизняним та міжнародним законодавством з історії та археології; - Здатність продемонструвати методику пошуку та опрацювання різнотипних історичних джерел, фахової історичної та археологічної літератури; - Здійснювати пошук, аналізувати, порівнювати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - Уміння написати наукову роботу-дослідження, розуміння послідовності роботи по підготовці наукового дослідження; - Уміння адаптувати результати наукових досліджень під час написання дисертації; - Вміння працювати в архівних установах із різнотипними писемними історичними документами; - Вміти використовувати професійно-профільовані знання в галузі історії та археології для обробки результатів досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дослідницький семінар у галузі історії та археології (нові відкриття та перспективи досліджень) Написання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Центрально-Східна Європа на карті світу та геополітичне значення Спільний історичний досвід і трансформації Комплекси та ціна свободи Конфлікт пам'яті
Методи та критерії оцінювання: підготовка тез для усної доповіді та рецензування рекомендованої літератури (45 балів) іспит (55 балів)
Рекомендована література: Вуйчіцький К. Ностальгія і політика. Есе про повернення до Центральної Європи. Брустури, 2016. Снайдер Т. Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним. К., 2018. Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999. К., 2012.