Обчислювальна, статистична та квантитативна лінгвістика

Спеціальність: Філологія
Код дисципліни: 8.035.00.M.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: