Комп'ютерні лексикографічні технології

Спеціальність: Філологія
Код дисципліни: 8.035.00.O.23
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор:
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: