Риторика

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.M.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна