Сучасні підходи до психологічної допомоги

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 8.053.00.M.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна