Цифровий маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доц., к.е.н. Дмитрів А.Я., доц., к.е.н. Довгунь О.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; • здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні інструменти маркетингових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Суть і основні завдання цифрового маркетингу. Основні тренди сучасного цифрового маркетингу. Поняття і концепції цифрового маркетингу. Напрямки, цілі та інструменти цифрового маркетингу. Специфіка комплексу цифрового маркетингу. Сутність та основні завдання маркетингової стратегії та діджитал-стратегії. Реклама в Інтернеті: основні види та їхні особливості. Сайт. Пошукова оптимізація сайту. Facebook та Instagram: ведення сторінок та основні можливості мереж. Копірайтинг, візуальне та графічне оформлення. Інші канали просування продукту підприємства: Linkedin, Google Ads, розсилки. Формування рекламних кампаній, прогнозування показників. Ефективність цифрового маркетингу, веб-аналітика, прогнозування. Сутність ефективності. Основні показники ефективності.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (70 %) • практичні завдання (30%)
Рекомендована література: 1. Маркетингові дослідження: підручник / Н.С. Косар, О.Б. Мних, Є.В. Крикавський, С.В. Леонова. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» , 2018. – 460 с. 2. Гупта С. Цифрова стратегія. Посібник із переосмислення бізнесу / Суніл Гупта; Пер. І.Ковалишена. – К.: КМ-Букс, 2019. – 320 с. ISBN 978-966-948-210-5. 3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Філіп Котлер, Гермаван Катарджая, Їван Сетьяван ; пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. — К. : Вид. група КМ-БУКС, 2018. — 208 с., іл. ISBN 978-966-948-009-5 4. Роулз Д. Цифровий брендинг / Деніел Роулз ; пер. з англ. К. Деревянко. – К. : В-во Фабула, 2020. – 256 с. ISBN 978-617-09-6430-4 5. Цифровізація. Практичні рекомендації по переведенню бізнесу на цифрові технології / Пер. А. Сатунін. – М.: В-во Альпіна Паблішер, 2019. – 252 с. ISBN 978-5-9614-2849-0. 6. Вони всіх зробили! Як великі підприємці побудували свої імперії і як повторити їхній успіх / Гарі Вайнерчук ; пер. з англ. І. Возняка. – Х. : Віват, 2019. – 288 с. – Серія «Бізнес». 7. Довгунь О.С. Комунікації підприємств в інтернеті: тренди та напрямки розвитку ./ Довгунь О.С., Фалович В. А. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. – Том 23. Випуск 1 (66). 2018. – С. 59–62. 8. Довгунь О.С. Характерні особливості маркетингових інтернет-комунікацій українських виробників одягу / Довгунь О.С., Крикавський Є.В. // Збірник “Наукові записки львівського університету бізнесу і права». - Випуск 17. Серія «Економічна». - Львівський університет бізнесу та права. – 2017. – с.68-74. 9. Dmytriv A. Mutual Influence of Traditional Trading Chains and E-commerce: Trends and Metrics // Dmytriv A., Kobylyukh O. // Smart Supply Network. – Springer, 15 June 2018. – P. 181-205. https://link.springer.com/chapter/ 10.1007/978-3-319-91668-2_10. 10. Dmytriv A., Fedushko S., Topylko S., Buchii S. Efficiency Evaluation of the Design of Polygraphy Products in the Company Online Marketing // CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2654, p. 144-154. Online: http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper11.pdf