Філософія і методологія науки

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 8.076.00.O.002
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна