Педагогічна практика

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 8.076.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна