Основи кавітаційної хімії

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: Професор Старчевський Володимир Людвікович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Джерела утворення кавітації Типові технологічні процеси та обладнання з використанням кавітації Конструкції кавітаційного обладнання Застосування кавітаційних явищ у рідинах
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Процеси та апарати
Короткий зміст навчальної програми: Устаткування та технології кавітаційної обробки. Динаміка газорідинних потоків в процесах резонансної кавітаційної обробки. Енергетичні параметри кавітаційних процесів. Технологічні схеми очищення води із застосуванням кавітаторів.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (контрольний захід - іспит): письмово-усна форма
Рекомендована література: Л.І. Шевчук, І.С. Афтаназів та ін.. Низькочастотні віброрезонансні кавітатори. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 176 с.