Проектування інтелектуальних систем і пристроїв

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Професор кафедри САП, д.т.н., с.н.с. Щербовських Сергій Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) здатність інсталювати та налаштувати програмне забезпечення, яке обслуговує роботу мікроконтролера; 2) здатність написати програму для мікроконтролера, яка виконує складні математичні операції; 3) здатність забезпечити зчитування даних з дискретних, аналогових, імпульсних та цифрових сенсорів; 4) здатність забезпечити роботу із мультиплексором, демультиплексором, енкодером, декодером; 5) здатність забезпечити керування роботою електричних двигунів; 6) здатність підключити світлодіодні індикатори та символьні рідкокристалічні дисплеї; 7) здатність забезпечити обмін даними із EEPROM та SD картами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системи штучного інтелекту Мультимасштабні методи та моделі в проектуванні рідинних мікросистем Системно-структурний аналіз мікросистемних пристроїв
Короткий зміст навчальної програми: У навчальній дисципліні розглянуто питання схемотехнічного проектування та моделювання мікросистем. Подано відомості про апаратне та програмне забезпечення мікроконтролерів. Розглянуто питання взаємодії із периферійними пристроями: основними типами сенсорів, світлодіодними масивами, клавіатурою, електричними мікродвигунами, рідкокристалічним дисплеєм, світлодіодними індикаторами та картами пам’яті.
Методи та критерії оцінювання: 1. Оцінювання звітів про виконання лабораторних робіт. Захід проводиться після відроблення та оформлення звітів з усіх лабораторних робіт. 2. Екзаменаційний контроль. Захід проводиться у встановлений згідно із розкладом термін і передбачає діагностування знань теоретичного матеріалу.
Рекомендована література: 1. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino / В. А. Пе-тин. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 464 с. 2. Блум Дж. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: пер. с англ. / Дж. Блум. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 336с. 3. Margolis Michael. Arduino Cookbook / Michael Margolis. — 2nd Edition. — O’Reilly, 2011. — 724 р.