Сучасні технології обробки сигналів і зображень

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.M.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна