Методи досліджень в комп'ютерній інженерії

Спеціальність: Комп'ютерна інженерія
Код дисципліни: 8.123.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна