Сучасні нанотехнології в електроніці

Спеціальність: Комп'ютерна інженерія
Код дисципліни: 8.123.00.M.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Спеціалізовані комп'ютерні системи
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна