Оптимізація архітектури та трафіку захищених мереж

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.M.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна