Методи дослідження у прикладній механіці

Спеціальність: Прикладна механіка
Код дисципліни: 8.131.00.O.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна