Теоретичні та прикладні проблеми сучасних методів формоутворення виробів

Спеціальність: Прикладна механіка
Код дисципліни: 8.131.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Ступницький Вадим Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни “Теоретичні та прикладні проблеми сучасних методів формоутворення виробів” аспірант повинен навчиться застосовувати сучасні методи технологічного проектування, що забезпечують: - побудову адекватної комп'ютерної моделі формоутворення виробів машинобудування; - планування та аналіз комп'ютерного експерименту; - обґрунтований вибір методу імітаційного моделювання; - інтерпретувати і аналізувати результати комп'ютерного моделювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження в технології машинобудування Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування та виготовлення виробів машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Предметом навчальної дисципліни «Теоретичні та прикладні проблеми сучасних методів формоутворення виробів» є вивчення наукових основ та практичних аспектів реалізації робочих процесів високих технологій в машинобудуванні, що базуються на використанні високоефективних генеративних методів формоутворення деталей та виробів машинобудування
Методи та критерії оцінювання: Форма звітності - екзамен (100 балів) Потоковий контроль - 30 балів Письмова компонента - 50 балів Усна компонента - 20 балів
Рекомендована література: 1. В. В. Ступницький, І. Є. Грицай, А. М. Сліпчук. Обладнання та прогресивні методи формоутворення деталей. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 340 с. 2. Швець С.В. Основи формоутворення поверхонь різанням: Навч. посіб. / С.В.Швець. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –127 с. 3. Интегрированные генеративные технологии : учеб. пособие / А. И. Грабченко, Ю. Н. Внуков, В. Л. Доброскок [и др.] ; под ред. А. И. Грабченко. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – 416 с.