Іноземна мова для академічних цілей, частина 1

Спеціальність: Галузеве машинобудування
Код дисципліни: 8.133.00.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Іноземні мови
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна