Методи дослідження в галузевому машинобудуванні

Спеціальність: Галузеве машинобудування
Код дисципліни: 8.133.00.O.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Проектування машин та автомобільного інжинірингу
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна