Риторика

Спеціальність: Галузеве машинобудування
Код дисципліни: 8.133.00.M.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна