Управління науковими проектами

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна