Педагогічний практикум

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.O.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Комп'ютеризовані системи автоматики
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічний практикум

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.O.18
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електромехатроніка та комп'ютеризовані електромеханічні системи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічний практикум

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.O.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Пістун Євген Павлович, д.т.н., професор
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - оволодіти знаннями про різні форми, методи, засоби навчання; оволодіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій; - розуміти роль та завдання педагогіки в системі освіти фахівців з технічних наук; - уміти застосовувати навчальний матеріал спеціальності у конкретних умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні методики та підходи педагогіки; - уміти застосовувати досвід діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану заняття, тощо) у педагогічній практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Професійна педагогіка Кореквізити: - Презентація результатів наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Метою практикуму є набуття здобувачами навичок успішного застосування основ педагогічних знань на практиці. Здобувачі PhD ступеня повинні навчитися орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання, оволодіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій у колективі. Здобувачі повинні навчитись застосовувати навчальний матеріал спеціальності у конкретних умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення; набути навичок контакту з аудиторією та залучення студентів до діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану дії тощо). Здобувачі повинні навчитись застосовувати комплексний підхід до процесу навчання та поєднувати його з процесом виховання. Зокрема, виховувати у студентів працьовитість, відповідальність до виконання завдань курсу, дисциплінованість, самостійність.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання звіту за результатами практикуму, 100%.
Рекомендована література: 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України.- К., 2002. 2. Бандурка О. Основи психології і педагогіки. – Харків.: 2003. 3. Вікова та педагогічна психологія. – К.: 2007. 4. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. – К.: 2006. 5. Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності. – К.: 2005.