Основи мікро-та наносистемної техніки

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.28
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна