Технологія написання та оформлення наукових праць та дисертацій

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.038
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Лектор Професор Луцик Ярослав Теодорович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • особливості роботи з прикладними програмами Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw (або їх аналогами) тощо; • вимоги нормативних документів щодо оформлення науково-технічних статей, дисертацій, авторефератів, презентацій вміти: • максимально застосувати наявні можливості програми Word для ефективного опрацювання текстових матеріалів з метою подальшого підготовлення та оформлення науково-технічних статей, дисертацій, авторефератів, презентацій, доповідей (створення автоматичних змісту та списку літератури, закладок, посилань тощо). • працювати у графічних редакторах і створювати та редагувати рисунки векторної графіки у Word, PowerPoint, CorelDraw (або їх аналогах) тощо. • конвертувати векторну графіку у растрову з різних графічних редакторів з подальшим вставленням у текстовий документ або презентацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Обчислювальна техніка та інформатика
Короткий зміст навчальної програми: Отримати необхідні знання про вимоги сучасних нормативних документів (зокрема, вимоги МОН України щодо оформлення дисертацій) та про залучення наявних можливостей застосування програм Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw (або їх аналогами) для підготовлення та оформлення науково-технічних статей, дисертацій, авторефератів, презентацій, доповідей. В процесі вивчення курсу аспіранти повинні набути навички роботи з прикладними програмами Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw (або їх аналогами); вміти застосувати програми Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw тощо для правильного і раціонального оформлення науково-технічних статей, дисертацій, авторефератів, презентацій, доповідей із залученням графічних та табличних файлів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (40%)) • Підсумковий контроль (60%, залік):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Пташинский В.С. Самоучитель Word 2013/ Пташинский Владимир Сергеевич.– Эксмо, 2013.– 272 с. ISBN 978-5-699-65642-4. 2. Ламберт Д. Microsoft Word 2013. Step By Step/Джоан Ламберт, Джойс Кокс.– ЭКОМ Паблишерз, 2015.– 640 с. 3. Пташинский В.С. Самоучитель Office 2013/ Пташинский Владимир Сергеевич.– Эксмо, 2013.– 288 с. ISBN 978-5-699-62713-4. 4. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. 2-е изд./ Василий Леонов.– Эксмо, 2016.– 352 с. ISBN 978-5-699-87766-9. 5. Серогодский В. Excel 2013. Полное руководство. Готовые ответы и полезные приемы/В. Серогодский, А. Рогозин, Д. Козлов, А. Дружинин, Р. Прокди – C-Пб: Наука и техника, 2015.– 416 c. ISBN 978-5-94387-970-8. 6. Word и Excel. 2013 и 2016. Cамоучитель Левина в цвете. 4-е изд./ Левин А. Ш. – C-Пб: Питер, 2017.– 192 с. ISBN 978-5-496-02568-3. 7. Прокди Р. Г. Создание эффектных презентаций с использованием PowerPoint 2013/ Прокди Р. Г., Финков М. В., Шульгин В. П. – C-Пб: Наука и Техника, 2015.–256 с. ISBN 978-5-94387-980-7. 8. Баутон Г.Д. CorelDRAW X5. Официальное руководство/ Баутон Гэри Дэвид – К: BHV, 2012.– 816 с. ISBN: 978-5-9775-0758-5. 9. Жвалевский А.В., Гурский Ю.А. Работа в CorelDRAW 12 (2-е изд.)/ Жвалевский А.В., Гурский Ю.А. – М.: НОУ "Интуит", 2016.– 406 с. 10. Порядок проходження документів для захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах Національного університету "Львівська політехніка" –Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня/ Бобало Ю.Я., Луцик Я.Т., Стадник Б.І., Шишкіна І.О.– Львів: Вид-во НУ”Львівська політехніка”, 2011 –140 с. 11. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17