Бездротові сенсорні мережі та протоколи передачі даних

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Прохоренко Сергій Вікторович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 2. Результати навчання знати: • типові структури БСМ та їх класифікацію, залежно від способу організації та області застосування; • знати інтелектуальні та розумні первинні перетворювачі, сенсори й мережі; • основні протоколи передачі даних в мережах вміти: • забезпечити віддалений доступ, здійснити кодування та встановити додаткове програмне забезпечення, імпортоване з використанням промислового Інтернету; • організувати роботу БСМ • вивчати роботу різних видів Middleware.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Управління науковими проектам • Іноземна мова для академічних цілей • Тенденції розвитку систем державного управління
Короткий зміст навчальної програми: Сенсори, як основа для побудови бездротових сенсорних мереж. Розвиток систем само-: перевірки, градуювання, калібрування сенсорів. Характеристики якості БСМ. Топологія мереж. Способи передавання інформації в БСМ. Особливості експлуатації БСМ та відмінність їх від дротових мереж (до прикладу, за живленням елементів мережі, за взаємодією між собою та з вузлами). Протоколи ІЕЕЕ, що застосовуються для БСМ. Методи покращення ефективності роботи БСМ. Операційні системи та мови програмування для БСМ.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) • Підсумковий контроль (70%, іспит):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Б.Стадник, С.Яцишин, І.Микитин. Метрологія в кібер-фізичних системах. Кібер-фізичні системи: досягнення та виклики, Матеріали 1-го наукового семінару, 25-26 червня 2015р., Львів, Україна. 2. Cyber-Physical Systems. Metrological Issues. Editors S.Yatsyshyn, B.Stadnyk, IFSA Publishing, Barcelona, Spain, 2015, 334 p. 3. S. Yurish. Sensors : Smart vs. Intelligent, Sensors and Transducers, Vol. 114, Issue 3, 2010, pp. I-VI. 4. Cyber-Physical Systems and Metrology 4.0. Editors S.Yatsyshyn, B.Stadnyk, IFSA Publishing, Barcelona, Spain, 2021, 312 p