Платформа та середовище розроблення обчислювально-вимірювального обладнання в межах мови програмування LabVIEN

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.034
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Доцент Кочан Орест Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: • що таке LabVIEW. • як використовувати LabVIEW для збирання даних • як використовувати LabVIEW для опрацювання даних • як використовувати LabVIEW для аналізу даних • як використовувати функції LabVIEW для математичних операцій • що таке потік даних і як він працює • як працювати з двійковими числами • як вирішувати системи рівнянь за допомогою LabVIEW • як функціонує обладнання для збирання даних • як LabVIEW може бути використане для автоматизації експериментів • різні типи файлів які LabVIEW може записувати і читати • як використовувати графіки для відображення процесів у LabVIEW • використовувати лінійну регресію для підбору найкращої моделі даних • як використовувати програмні структури LabVIEW
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналогова схемотехніка • Цифрова схемотехніка • Вища математика • Аналогові та цифрові засоби вимірювань
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб дати аспірантам необхідні знання про можливості створення сучасного обчислювально-вимірювального обладнання в межах середовища програмування LabVIEW та застосування цього обладнання у наукових дослідженнях.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) • Підсумковий контроль (70%, залік):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Editors Yatsyshyn S., Stadnyk B. Cyber-Physical Systems. Metrological Issues. IFSA Publishing, Barcelona, 2016. 2. Travis J., Kring J. LabVIEW for Everyone : Graphical Programming Made Easy and Fun (3rd. ed.). Prentice Hall, 2006. 3. Larsen R. LabVIEW for Engineers. Prentice Hall, 2011. 4. Бутырин П., Васьковская Т., Каратаев В., Материкин С. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabView 7. Москва; ДМК, 2005. 5. Yang Yik. LabVIEW Graphical Programming Cookbook. Birmingham, Packt Publishing, 2014.