Кібер-фізичні системи

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Прохоренко Сергій Вікторович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • КФС, типові структури та їх класифікацію, залежно від способу організації та області застосування; • Типові області застосування, включаючи КФС в енергетиці, на транспорті, в медицині, тощо; • Сенсори та актуатори в КФС, рівні забезпечення та організації робот; • Нагромадження та зберігання даних; їх опрацювання • Хмарні технології в роботі КФС вміти: • забезпечити вибір та оптимізацію конструкції КФС залежно від області застосування, розпорошеності тощо; • організувати віддалений доступ та надійні і відтворювані метрологічні характеристики, • встановити необхідне програмне забезпечення, в т.ч. метрологічно обгрунтоване; • організувати експлуатацію КФС, в т.ч. з використанням хмарних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Управління науковими проектам • Іноземна мова для академічних цілей • Тенденції розвитку систем державного управління
Короткий зміст навчальної програми: Сенсори і актуатори, як основа для побудови кібер-фізичних систем. Розвиток систем само-: перевірки, градуювання, калібрування сенсорів і актуаторів. Характеристики якості КФС, залежно від області їх використання. Топологія КФС. Способи передавання інформації в КФС. Особливості експлуатації КФС, включаючи їх захищеність. Протоколи ІЕЕЕ, що застосовуються для роботи КФС. Методи покращення ефективності роботи включаючи метрологічне забезпечення.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) • Підсумковий контроль (70%, іспит):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Б.Стадник, С.Яцишин, І.Микитин. Метрологія в кібер-фізичних системах. Кібер-фізичні системи: досягнення та виклики, Матеріали 1-го наукового семінару, 25-26 червня 2015р., Львів, Україна. 2. Cyber-Physical Systems. Metrological Issues. Editors S.Yatsyshyn, B.Stadnyk, IFSA Publishing, Barcelona, Spain, 2016. 3. S. Yurish. Sensors : Smart vs. Intelligent, Sensors and Transducers, Vol. 114, Issue 3, 2010, pp. I-VI. 4. Cyber-Physical Systems and Metrology 4.0. Editors S.Yatsyshyn, B.Stadnyk, IFSA Publishing, Barcelona, Spain, 2021.