Молекулярна біотехнологія та біоінженерія

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: професор, д.б.н., с.н.с. Гавриляк Вікторія Василівна, доцент, к.х.н. Швед Ольга Василівна, доцент, к.б.н. Червецова Вероніка Геннадіївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати глибинні знання основ молекулярної біотехнології та біоінженерії. • Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. • Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах розробки біотехнологічних основ і методів виробництва нових біопродуктів і біопрепаратів, удосконалення вже існуючих.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Молекулярна біологія; Біоінженерія (клітинна,генетична); Генетика (загальна та молекулярна) кореквізити: Біотехнологія та біоінженерія рослин і методи аналізу геному; Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології
Короткий зміст навчальної програми: Завдання молекулярної біотехнології та біоінженерії. Сучасні методи молекулярної біології та біотехнології. Гени. Клонування генів. Основи ГМО-технологій, їх поширення. Технології зі стовбуровими клітинами. Фукнкціональна геноміка. Принципи дослідження протеому. Принципи функціонування глікому. Молекулярна діагностика. Правові аспекти та проблеми біобезпеки.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний контроль - 40 балів; Підсумковий контроль (іспит) - 60 балів
Рекомендована література: 1. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. — М.: Мир, 2002. — 589 с. 2. Швед О. В., Миколів О. Б., Комаровська-Порохнявець О. З., Новіков В. П. Екологічна біотехнологія, Кн. І. – Львів: НУ “ЛП”. - 2010.– 424 с. 3. Швед О. В., Миколів О.Б., Комаровська-Порохнявець О. З., Новіков В. П. Екологічна біотехнологія, Кн. ІІ. – Львів: НУ “ЛП”. - 2010. – 368 с. 4. Огурцов А.Н. Молекулярная биотехнология. Фундаментальные и прикладные аспекты: уч. пособие. — Харьков: НТУ ХПИ. — 2012. — 432 с. 5. Огурцов А.Н., Близнюк О. Н., Масалитина Н.Ю. Овновы генной инженерии и биоинженерии.: в 2-х частях. — Харьков: НТУ ХПИ. — 2018. — 288 с.