Біотехнологія та біоінженерія рослин і методи аналізу геному

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент, к.т.н. Петріна Романа Омелянівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання методів генної, клітинної інженерії та селекції мікроорганізмів та рослин та сучасних методів вивчення та ідентифікації ГМО, імуно- та ДНК-діагностики. • Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички. • Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах розробки біотехнологічних основ і методів виробництва нових біопродуктів і біопрепаратів, удосконалення вже існуючих.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Молекулярна біотехнологія та біоінженерія; Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології кореквізити: Фізико-хімічні та біофізичні методи ідентифікації біоорганіки; Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна включає сучасні альтернативні біотехнологічні методи вирощування рослин в умовах in vitro та одержання калусної біомаси. Сучасні методи ідентифікації біологічно активних сполук у біомасі рослин. Сучасні методи та підходи аналізу геному рослин. Комп'ютерні програми визначення геному рослин.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних робіт, усне опитування - 30%. • екзаменаційний контроль - 70 % (контрольна робота – 60%, усна компонента – 10%).
Рекомендована література: 1. Основи біотехнології в рослинництві:[ Методичні рекомендації]/ Миколаївський національний аграрний університет, 2017 2. Біотехнологія рослин : [навчальний посібник] / Т.М.Сатарова, О.Є.Абраімова, А.І.Вінніков, A.В.Черенков. – Дніпропетровськ : Адверта, 2016. – 136 с. 3. 1st Edition Plant Biotechnology By S. Umesha Copyright Year 2019; Published January 16, 2019 by CRC Press, 436 pages