Педагогічна практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Лектор: Призначаються на період практики
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання етапів педагогічної практики: Збирання та обробка інформаційних матеріалів. Аналітичне обгрунтування технічних аспектів. Розробка технічних задач. Економічне обгрунтування. Оформлення звіту педагогічної практики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вибираються відповідно до теми педагогічної практики
Короткий зміст навчальної програми: Робота з інформаційними матеріалами. Консультації з лекторами.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль керівником практики від виробництва (оцінка щоденника та звіту за результатами проходження практики); контрольний захід (залік диференційований у вигляді усного захисту звіту по практиці та опитування для оцінки загального рівня знань пов’язаних з проходженням практики).
Рекомендована література: Вибирається відповідно до теми педагогічної практики.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Педагогічна практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна