Методи наукових досліджень в телекомунікаціях

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна