Цифрове оброблення сигналів

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.035
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна