Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.034
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна