Планування та проектування мультисервісних платформ

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна